Thành Công Bằng Cách Làm Tốt

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư của mình. Redwoods Capital cam kết hình thành quan hệ đối tác đầu tư bất động sản mà ở đó, các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư cùng chúng tôi. Redwoods Capital đã mang lại các kết quả đầu tư thành công cho các nhà đầu tư của mình, phần lớn trong số họ đã thực hiện nhiều khoản đầu tư với Redwoods trong nhiều năm.

KẾT QUẢ

Đội ngũ quản lý

David Le

Quản lý Thành viên

Nathan Ho

Giám đốc Đầu tư

Andy Le

Quản lý Mua lại

CỐ VẤN

Robert Rosenstein

Rosenstein & Associates

Sean Mcferson

CPA / MBT

Giúp chúng tôi hiểu thêm về bạn

Invest With Us (#10)

Chúng tôi luôn hoan nghênh các câu hỏi của bạn.